O združení

Spájame ľudí


ktorí majú záujem veci zlepšovať a vytvárať príjemné miesto pre bývanie, rozvoj, športovanie a žitie.

Občianske združenie vzniklo ako iniciatíva ľudí, ktorí sa chcú podieľať na rozvoji verejného života v komunite, spájať ľudí, ktorí majú záujem veci zlepšovať a vytvárať príjemné miesto pre bývanie, rozvoj, športovanie a žitie.

Cieľom združenia je podpora a rozvoj oblastí, ktoré sa dotýkajú životného prostredia, vzdelávania, športu, kultúry či rozvoja voľného času pre deti i dospelých.

V združení veríme, že rozvoj pre komunitu bude lepší ak nebude nikoho vylučovať a preto je inklúzia neodmysliteľnou súčasťou našich aktivít tak ako i aktívna pomoc osobám na pomoc odkázaným, integrácia znevýhodnených osôb do spoločnosti či podpora zlepšovania rovnosti príležitostí.

Medzi naše hlavné aktivity patria:


  • Inkluzívne športovisko a detské ihrisko
  • Klub čitárne Rozárka
  • Návrat k prírode a udržateľnému rozvoju

Viac o našich aktivitách
CHCEM PODPORIŤ