home_iniciativa-ludi

Iniciatíva ľudí


So záujmom veci zlepšovať a vytvárať príjemné miesto pre bývanie, rozvoj, športovanie a žitie.

  • inklúzia je neodmysliteľnou súčasťou našich aktivít
  • aktívne pomáhame osobám na pomoc odkázaným
  • integrácia znevýhodnených osôb do spoločnosti
  • podporujeme zlepšovanie rovnosti príležitostí

 

Naše aktivity

O otvorení centra Rozárka Vás budeme informovať.

Pomôžte nám

Vážime si každú pomoc a prejavený záujem o naše aktivity.

Aktuálna situácia, ktorá nás všetkých už rok trápi priniesla množstvo rizík, nestability ale i smutného.

Možno práve preto vnímame potrebu priniesť niečo pozitívne a najmä nezištné pre ľudí.


CHCEM PODPORIŤ