home_iniciativa-ludi

Iniciatíva ľudí


So záujmom veci zlepšovať a vytvárať príjemné miesto pre bývanie, rozvoj, športovanie a žitie.

  • inklúzia je neodmysliteľnou súčasťou našich aktivít
  • aktívne pomáhame osobám na pomoc odkázaným
  • integrácia znevýhodnených osôb do spoločnosti
  • podporujeme zlepšovanie rovnosti príležitostí
PLAGAT_2024_FINAL

Aj my sme sa pripojili k iniciatíve Now Mow May a v máji nekosíme 

Naše aktivity

O otvorení centra Rozárka Vás budeme informovať.
home_sportovisko-ihrisko

Inkluzívne športovisko
a detské ihrisko

Cieľom je vytvoriť bezbariérové inkluzívne ihrisko a športovisko, ktoré poskytne možnosť športovať i deťom a mládeži so zdravotným znevýhodnením.

home_klub-citarne

Klub čitárne Rozárka

Letná čitáreň prinesie oddychové a pokojné miesto na relax s knihou, ale i miesto pre organizovanie zaujímavých debát a prednášok.

home_priroda-rozvoj

Návrat k prírode
a udržateľnému rozvoju

Vzdelávanie formou hry je vždy zábavnejšie a i preto sme sa rozhodli pripraviť náučný pocitový chodník.

home_ekologicka-vychova

Ekologická výchova
v prírode

Vytvorenie prírodného náučného a oddychového prostredia.

Pomôžte nám

Vážime si každú pomoc a prejavený záujem o naše aktivity.

Aktuálna situácia, ktorá nás všetkých už rok trápi priniesla množstvo rizík, nestability ale i smutného.

Možno práve preto vnímame potrebu priniesť niečo pozitívne a najmä nezištné pre ľudí.


CHCEM PODPORIŤ