Návrat k prírode a udržateľnému rozvoju

Medzi hlavné ciele združenia patrí ochrana životného prostredia a edukácia detí ale i dospelých v tejto oblasti. Vzdelávanie formou hry je vždy zábavnejšie a i preto sme sa rozhodli pripraviť náučný pocitový chodník, inak nazývaný i senzomotorický, ktorý umožňuje deťom spoznávať prírodné materiály prostredníctvom pocitov a zároveň hravou formou. Chodník vytvorí oddychovo-náučnú zónu, ktorú môžu rodičia využívať pre priblíženie ratolestí s prírodou.

Ako lepšie môžeme zabezpečiť udržateľný rozvoj a sebestačnosť ? Prinavrátením ľudí k prírode a podpore životného prostredia, preto sme sa v združení rozhodli vytvoriť priestor pre pestovanie zeleniny, ovocia či bylín. Združenie poskytne záujemcom priestor, v ktorom môžu pestovať vlastné produkty pre vlastnú spotrebu.

CHCEM PODPORIŤ