Ekologická výchova v prírode

Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil projekt Ekologická výchova v prírode.

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za individuálnu dotáciu v roku 2021, ktorú sme využili na zakúpenie a inštaláciu vzdelávacích a hracích prvkov ale i mobiliáru na zabezpečenie ekologickej výchovy v prírode.
Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

www.bratislavskykraj.sk

Viac o projekte:

Miesto: Centrum Rozárka, Nové Košariská, Dunajská Lužná

Financovanie: individuálna dotácia z dotačnej schémy BSK 2021 a vlastné zdroje

Cieľ projektu: vytvorenie prírodného náučného a oddychového prostredia

Materiálne vybavenie zakúpené z dotácie:

 • informačné tabule: Príroda nie je smetisko / Les nie je smetisko / Informačná tabuľa o živote včiel
 • 10 ks prenosných lavičiek určených pre výučbu v exteriéri
 • 10 ks vyvýšených záhonov pre pestovanie byliniek a zeleniny pre praktickú výučbu
 • medonosná a motýlia lúka 1 000m2 – zasiata v novembri 2021 – dopísať druhy
 • hravé prvky pre výučbu najmenších návštevníkov (pexeso)

A čo ďalej budete nachádzať v centre ROZÁRKA?

 • športové vybavenie a hračky
 • domčeky pre hmyz
 • prázdne úle
 • okrasné jazierko na zadržiavanie dažďovej vody (pripravujeme)
 • osadenie pevne zabudovaných lavičiek
 • sudy na kreslenie (už čoskoro)
 • pocitový chodník, trávnaté plochy (pikniková lúka) vysadíme na jar
 • čitáreň: lavičky, altánok s priľahlým prírodným amfiteátrom, v rámci ktorého budú prebiehať besedy, divadlo pod holým nebom, škola, škôlka v prírode, prednášky a iný kultúrny program (pripravujeme)
CHCEM PODPORIŤ