Pripravujeme

Cesta rozprávkovým lesom

Večerné čítanie v prírode

rozprávky pre deti číta známy herec/herečka (júl, august, september)

Zbierka plastových vrchnákov pre Centrum handicapovaných plavcov

prebieha

O živote včiel a ich význam pre ľudstvo

tematický program o včelách (september 2023)

Ekologická výchova v prírode

formou hry pre deti (september 2023)

Kultúra bez bariér

festival neprofesionálnej umeleckej tvorby FNUT (november 2023)

Ja som ja a ty si ty...

projekt na podporu neformálneho vzdelávania a prevencie detí a mládeže (september, október, november, december 2023)
CHCEM PODPORIŤ