CENTRUM POTRAVINOVEJ POMOCI

Športová 749/1, 900 42 Dunajská Lužná

streda a piatok v čase 16:00 – 18:00